In de projecten die ik uitvoerde heb ik gezien dat mijn aanpak leidt tot merkbare verandering bij deelnemers. Verandering in zelfinzicht, zelfwaardering, overtuigingen, gedrag.
Dit leidt ertoe dat iemand "als vanzelf" een nieuwe richting inslaat, zich anders presenteert, zich anders voelt, anders présteert. En ook meer tevreden is met zichzelf, en met zijn of haar mogelijkheden.
Ik veroorzaak het niet zelf, ik faciliteer. Ik creëer de inbedding voor dit proces. De opgave om het resultaat te realiseren ligt bij en in de deelnemer. Het is bijzonder om dat te zien gebeuren.

In fotografie en webdesign breng ik meer techniek in. Maar het resultaat is: blijdschap over wat bereikt is, en over de bijdrage die zo geleverd wordt aan de eigen presentatie. Dat is erg vergelijkbaar.

We kunnen op veel manieren blij worden. Het gaat er mij om het persoonlijk en zakelijk functioneren van u als klant zo goed mogelijk te ondersteunen en - waar gewenst - te helpen verbeteren.
Of nu de communicatie centraal staat of het beeld, ik zet me in voor uw beste resultaat.